Chcete se stát členem
CyberSecurityPlatform.cz?

...podívejte se, jaké jsou výhody a varianty členství.

Jaké jsou výhody členství?

  • Sdílení zkušeností a odborných znalostí mezi členy komunity.

  • Možnost účastnit se pravidelných setkání a akcí, které pořádáme (např. společné snídaně, pravidelná setkání členů, konference, odborná školení).

    • Většina z těchto akcí je pro členy zdarma.

    • Na naše placené akce mají členové slevy.

    • Slevy na akce našich partnerů.

  • Získání přístupu do online platformy, kde můžete interaktivně spolupracovat s ostatními experty, sdílet praktické zkušenosti a učit se společně.

  • Přístup do našeho e-learningu.

Výhody pro studenty

Studentům platforma přináší jedinečné možnosti k tomu, aby mohli rychle "naskočit" do praxe. Mohou např. využít získaných kontaktů na experty z našich meetupů k navázání spolupráce ve formě stáží, vedení závěrečných prací či zaměstnání.

Výhody pro experty

Věříme, že zapojení mezi ostatní členy komunity expertům pomáhá nejen získávat kontakty, ale také se soustředit na to nejdůležitější ve své práci. Proč? Protože díky vzájemné spolupráci a sdílení zkušeností neztrácí čas na vynalézání již existujícího, na administrativní úkoly a tvorbu metodik. Místo toho se mohou plně věnovat bezpečnostním procesům a technologiím v praxi.

Výhody pro partnery

Partneři mají možnost společně se s námi podílet na našich akcích a stejně, jako ostatní členové i na tvorbě obsahu (např. videorozhovorů, podpůrných materiálů).

Kromě toho dvakrát ročně pořádáme konferenci, kde se naši partneři mohou prezentovat a oslovit tak případné zájemce o spolupráci.

Varianty členství

Individuální členství

Studenti, Experti

0 Kč

Členství pro experty bezpečnostních oborů různých oblastí zaměření (např. ISMS, právo, security monitoring, network security, ICT, penetrační testování, audit, threat intelligence, OT, SCADA atd.). A pro studenty bezpečnostních oborů se zájem o propojení svého studia s praxí (stáže, projekty, závěrečné práce atp.).

Individuální členství je spojeno se vstupem do prostředí online portálu.

Partneři

Nekomerční registrace

0 Kč

Nekomerční registrace / partnerství je typ členství pro nekomerční společnosti, jako jsou neziskové organizace, veřejné střední a vysoké školy a státní správa.

Nekomerční partneři získávají možnost publikovat svůj profil v sekci "Partneři".

Partneři

Komerční registrace

35 tis. Kč/rok

Komerční registrace / partnerství je typ členství pro komerční společnosti, které chtějí podpořit platformu a zároveň být jejím partnerem (např. nabídnout partnerské výhody pro členy, platformu).

Komerční partneři získávají možnost publikovat svůj profil v sekci "Partneři" (Komerční registrace).


Ceny jsou uvedeny bez DPH.


Jak se můžete zapojit?

Studentům stačí zájem o obor kybernetické a informační bezpečnosti. Členstvím v platformě můžete spojit příjemné (myšleno práci ve zmíněném oboru) s užitečným (myšleno studium) a získat cenné kontakty a znalosti. Jedná se o aktivní typ členství.

Experti mohou přispět do platformy zejména svými zkušenostmi a poznatky. Obecně platí, že víc hlav víc ví a díky tomu můžete společně přicházet na nová a efektivní řešení. Jedná se o aktivní typ členství.

Partneři mohou poskytnout podporu při naplňování podstaty komunity. Například prostřednictvím spolupráce na akcích, které pořádáme, tvorby obsahu nebo poskytování partnerských výhod pro členy platformy. V rámci členství můžete prezentovat svou společnost nebo hledat případné budoucí zaměstnance a další partnery.

Partnerský newsletter

Jste z některé z našich partnerských organizací? Pak se zaregistrujte k odběru partnerského newsletteru! Stačí vám k tomu firemní email:

Online portál pro individuální členy