Chcete se stát členem
CyberSecurityPlatform.cz?

... podívete se na to, jaké jsou výhody a varianty členství

Jaké jsou výhody členství?

  • Sdílení zkušeností a odborných znalostí prostřednictvím vzájemných konzultací v rámci dané problematiky.

  • Možnost účastnit se pravidelných setkání a akcí, které pořádáme, s možností získat slevy na tyto události, například na společné snídaně nebo odborná školení.

  • Získání přístupu do online platformy, kde můžete interaktivně spolupracovat s ostatními experty, sdílet praktické zkušenosti a učit se společně.

Výhody pro studenty

Studentům platforma přináší jedinečné možnosti k tomu, aby mohli rychle "naskočit" do praxe. Mohou např. využít získaných kontaktů na experty z našich meetupů k navázání spolupráce ve formě stáží, vedení závěrečných prací či zaměstnání.

Výhody pro experty

Věříme, že zapojení mezi ostatní členy komunity expertům pomáhá nejen získávat kontakty, ale také se soustředit na to nejdůležitější ve své práci. Proč? Protože díky vzájemné spolupráci a sdílení zkušeností neztrácí čas na vynalézání již existujícího, na administrativní úkoly a tvorbu metodik. Místo toho se mohou plně věnovat bezpečnostním procesům a technologiím v praxi.

Výhody pro partnery

Partneři mají možnost společně se s námi podílet na našich akcích a tvorbě obsahu (např. videorozhovorů, podpůrných materiálů).

Kromě toho dvakrát ročně pořádáme konferenci, kde se naši partneři mohou prezentovat a oslovit tak případné zájemce o spolupráci.

Varianty členství

Individuální členství
Studenti, Experti

0 Kč

Partneři
Nekomerční registrace

0 Kč

Partneři
Komerční registrace

35 tis. Kč/rok

Individuální členství je spojeno se vstupem do prostředí online portálu.
Partneři získávají možnost publikovat svůj profil v sekci "Partneři" (Komerční registrace).
Ceny jsou uvedeny bez DPH.


Co se od členů očekává?

Od studentů se očekává zájem o obor kybernetické a informační bezpečnosti a ochota spojit příjemné (myšleno práci ve zmíněném oboru) s užitečným (myšleno studiem). (Jedná se o aktivní typ členství) 

Od expertů zejména ochota sdílet své zkušenosti a poznatky s ostatními členy, učit se od ostatních a zároveň poskytovat podporu ostatním. (Jedná se o aktivní typ členství)

Od partnerů se očekává podpora při naplňování podstaty komunity. Nejčastěji spolupráce na akcích, které pořádáme.