Podmínky CyberSecurityPlatform.cz

Individuální členství

 1. Individuální členství je určeno pro jednotlivce, primárně pro bezpečnostní experty a studenty relevantních oborů.

 2. O přijetí jednotlivce za člena CyberSecurityPlatform.cz rozhoduje Provozovatel. Provozovatel má rovněž právo členství ukončit.

 3. Individuální členství je zdarma.

 4. Individuální členové mají přístup do online portálu.

Partnerství

 1. Partnerství je určeno pro komerční a nekomerční organizace.

 2. Partneři mají právo na zveřejnění svého profilu v sekci Partneři.

 3. Profil partnera standardně obsahuje logo partnera, informace o partnerovi, vč. portfolia nabízených služeb a dalších informací (např. rozhovory s osobnostmi, otevřené pozice atd.)

 4. Partner může participovat na akcích CyberSecurityPlatform.cz.

Komerční partneři

 1. Registrace komerčního partnera, tedy vytvoření a zveřejnění jeho profilu, je zpoplatněno.

 2. Aktuální cena je vždy uvedena v sekci členství.

 3. Nárok na komerční registraci vzniká dnem vystavení faktury za komerční registraci partnera a zaniká uplynutím doby komerční registrace.

Nekomerční partneři

 1. Registrace nekomerčního partnera, tedy vytvoření a zveřejnění jeho profilu, není zpoplatněno.

 2. Nárok na nekomerční registraci vzniká dnem uzavření dohody o spolupráci.

Online portál CyberSecurityPlatform.cz

 1. Online portál slouží primárně pro sdílení zkušeností a pro komunikaci mezi členy, nejedná se o marketingový nástroj.

 2. Na portálu je zakázáno publikovat reklamu, která je v rozporu s vizí komunity expertů.

 3. Na portálu je zakázáno publikovat škodlivý nebo nevhodný obsah.

 4. Členové jsou si vědomi, že nemohou v komunitě sdílet informace, které podléhají právní ochraně (např. v rámci NDA uzavřené mezi členem a jeho zaměstnavatelem).

 5. Sdílené informace v rámci CyberSecurityPlatform.cz jsou určené výhradně pro členy komunity. Členové je mohou využívat ve své praxi, je však nepřípustné nechat si za ně platit.

Provozovatel

Úplný kontakt na provozovatele CyberSecurityPlatform.cz najdete v sekci kontakty.

Zpracovávání osobních údajů