Partneři CyberSecurityPlatform.cz

Partnery CyberSecurityPlatform.cz jsou organizace, které sdílí vizi platformy a podporují její chod. Bez partnerů by naše platforma nefungovala. Za jejich podporu jsme vděčni. Partnerství je rozděleno na komerční a nekomerční.

  • Komerční partnerství je určeno, jak vyplývá z názvu, pro komerční organizace a je placené.

  • Nekomerční partnerství je určeno pro obdobné komunity, expertní sdružení, vzdělávací a neziskové instituce a je zdarma.

Máte li zájem o partnerství, kontaktujte nás.

Nekomerční partneři

Data Security Management

Časopis Data Security Management (DSM) se od svého založení v roce 1997 vyprofiloval jako specifická platforma přinášející kvalitní a aktuální přehled stavu a vývoje v oblasti bezpečnosti, správy a řízení rizik informačních systémů. Časopis je zaměřen na vědecké a odborné články vycházející z realizovaných výzkumných aktivit, recenzí, konzultací a praktických aplikací z oblasti informační bezpečnosti.

DSM používá oboustranný anonymní revizní proces. Na tvorbě DSM se podílí přední experti, což je zárukou vysoké kvality obsahu.


BUTCA (Brno University of Technology Cyber Arena)

BUTCA je integrovaná hybridní platforma, která slouží jako kontrolovaný bezpečný prostor pro vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti. Platforma disponuje vlastním kyber-fyzickým prostředím s různorodými scénáři v oblasti informačních technologií, průmyslu a energetiky, které umožňuje trénink i v rámci novodobých fenoménů jako je IT/OT konvergence, Průmysl 4.0, internet věcí a další. Platforma nabízí širokou škálu scénářů na míru přizpůsobitelné podle potřeb uživatele, což je navíc umocněno možností vytvářet zcela vlastní personalizované scénáře na úrovni dané uživatelské skupiny.

Platforma je k dispozici pro individuální školení, nebo jako služba pro dlouhodobé použití.


ISACA Czech Republic

ISACA Czech Republic je lokálním chapterem (pobočkou) mezinárodní profesní asociace ISACA, která je zaměřena na oblast auditu, řízení, kontroly a bezpečnosti IS. V současné době sdružuje přes 300 odborníků z různých podnikatelských oblastí a státní správy v ČR a přes 170.000 profesionálů po celém světě. ISACA zastřešuje program mezinárodně uznávaných certifikací CISA® (Certified Information Systems Auditor), CISM® (Certified Information Security Manager), CRISC® (Certified in Risk and Information Systems Control) a CGEIT® (IT Governance Certification).

Český chapter organizuje pravidelně odborné klubové večery, přípravné kurzy k certifikacím a IT Governance konferenci.


VUT Brno, Fakulta podnikatelská

VUT Brno, Fakulta podnikatelská je jedním z prvních partnerů CyberSecurityPlatform.cz. Na její půdě probíhá výuka bakalářského programu Manažerská informatika a magisterského programu Informační management. Studenti těchto programů mají možnost zvolit si specializaci na informační a kybernetickou bezpečnost.


Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze

Na půdě Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze probíhá výuka bakalářských a magisterských programů, které jsou velice úzce spjaty s kybernetickou a informační bezpečností. Jsou to například obory, jako Informatika a kybernetika ve zdravotnictví, Bezpečnost a ochrana obyvatelstva apod.


Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, p. o.,

Vítěz národní soutěže Kyber cena roku 2023 v kategorii organizace roku, finalista evropské soutěže Regiostars 2023 zahrnuje ve svém vzdělávacím portfoliu kybernetickou bezpečnost, informační technologie, informační a zabezpečovací technologie, technické lyceum, bezpečnost dat, bankovnictví a finančnictví a logistiku. Vedle prvotního vzdělávání nabízí i další vzdělávání. Škola je umístěna v rozsáhlém areálu na Čichnové ulici, kde se nachází rovněž i domov mládeže a školní jídelna. 

Komerční partneři

GUARDIANS.cz

GUARDIANS.cz je tým nezávislých profesionálů, který se zabývá informační a kybernetickou bezpečností. Mezi portfolio služeb GUARDIANS.cz patří např. provádění auditů a analýz podle kybernetického zákona, podpora při implementaci požadavků ZKB, ISMS atd.

Tým GUARDIANS.cz současně stojí za celou CyberSecurityPlatform.cz.


GORDIC spol. s r.o.

Věděli jste, že společnost Gordic je autorem aplikace CSA (Cyber Security Audit), díky které zvládnete zpracovat analýzu rizik a budete řídit procesní náležitosti kybernetické bezpečnosti? V CSA naleznete evidenci a hodnocení aktiv, přehled hrozeb a zranitelností, hodnocení rizik, přehled opatření a spoustu dalších užitečných sekcí. Aplikace získala certifikát na shodu se Zákonem i Vyhláškou o kybernetické bezpečnosti, a co víc, napomůže také při zavádění povinností vyplývajících z evropské směrnice NIS2.


Bezpečný kód

Bezpečný kód je průvodce aplikační bezpečností. Cílem platformy je přiblížení tématu aplikační bezpečnost. Platforma pomáhá vývojářům a firmám zajistit bezpečnost svých aplikací. Využivá k tomu materiály jako jsou YouTube videa, newsletter, cheat sheety, nebo checklisty, které jsou jasné, stručné a přehledné. Využít taky můžete služeb jako je white-box pentest, bezpečnostní audit, nebo různé formy konzultací v oblasti aplikační bezpečnosti a školení.


EG.D, a.s.

Společnost EG.D je distributorem energií a člen skupiny E.ON v Česku. Společnost podporuje CyberSecurityPlatform.cz i tím, že podporuje individuální členství u svých zaměstnanců, kteří se zabývají problematikou kybernetické bezpečnosti.


Pentesty s.r.o.

Potřebujete si ověřit zabezpečení vašich systémů před kybernetickými hrozbami nebo splnit požadavky vyhlášky o kybernetické bezpečnosti? Prověřte svou infrastrukturu penetračním testem od etických hackerů dříve, než to udělají ti opravdoví.


COLSYS - AUTOMATIK, a.s.

Dnešní technologie a její uživatelé jsou závislí na vzájemné komunikaci a výměně dat. Hlavními požadavky na průmyslovou infrastrukturu jsou provozuschopnost, spolehlivost a bezpečnost (a to nejen ta kybernetická).

COLSYS - AUTOMATIK, a.s. nabízí kompletní analýzy – datové vazby, datové toky, aktiva, hodnocení rizika, návrhy a konzultace v oblasti přijatých opatření, dále pak kompletní design s hodnocením provozuschopnosti a v návaznost na tyto kroky i realizace a modernizace průmyslových komunikačních sítí. Další součástí služeb jsou i servisní služby – návrhy konfigurací, testy komunikačních systémů a ověřování provozu.


FASTER CZ

Faster CZ má 30letou historii v budování své optické sítě, poskytování vysokorychlostního připojení k internetu a provozu vlastních datových center úrovně TIER IV. Náš bezpečnostní CSIRT tým je registrovaný evropským standardem Trusted Introducer Service pro provozování služeb SOC v režimu 24/7/365. Pilíře naší působnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti tvoří služby analýzy rizik & compliance, řízení bezpečnostních incidentů a integrované nástroje zvyšování odolnosti. Pro zákazníky realizujeme mj. penetrační testování vč. simulovaného útoku pomocí sociálního inženýrství, systémy pro efektivní obnovu dat, zajištění bezpečných záloh, poskytování vysoké dostupnosti služeb a další unikátní činnosti ochrany dat, infrastruktury a síťového provozu.


Zymestic Solutions, s. r. o.

Přes 15 let působíme na trhu jako důvěryhodný partner v oblastech kybernetické bezpečnosti a geografických informačních systémů. Za tu dobu jsme si vybudovali reputaci spolehlivosti a odborného know-how.

Více než 500 spokojených zákazníků ve dvou zemích svědčí o kvalitě našich služeb a o důvěře, kterou v nás vkládají. Naše týmy jsou složeny z odborníků, kteří jsou neustále na špici svých oborů a kteří se věnují každému projektu s maximálním nasazením.

Naše zkušenosti se odrážejí nejen v počtu let, co jsme na trhu, ale hlavně v úspěších a spokojenosti našich klientů. Jsme hrdí na to, co jsme dosáhli, ale stále hledíme vpřed, abychom nabízeli ještě lepší a efektivnější řešení pro všechny vaše potřeby v oblasti kybernetické bezpečnosti.