Nejen pro naše členy zajišťujeme pravidelné online i offline události. Z online událostí jsou to zejména video rozhovory s hosty na odborná témata. Také pořádáme pravidelné setkávání našich členů a alespoň jednou za semestr odbornou konferenci s novinkami ze světa kybernetické a informační bezpečnosti.

Nadcházející konference a jiné události

Financujte kybernetickou bezpečnost efektivně - na základě spočítaných rizik

13.12.2023, Praha

Přijměte pozvání na exkluzivní prosincový trénink zaměřený na kvantitativní analýzu kybernetických rizik, který pro vás připravili kolegové ze Cyber Rangers ve spolupráci se společností Qubit Conference®.

CSP Konference

13.12.2023, Brno

Již tradičně pro vás CyberSecurityPlatform.cz připravuje prosincovou kyberbezpečnostní konferenci, která proběhne 13. 12. 2023 v Brně na půdě Fakulty podnikatelské VUT v Brně. Dopoledne vás čekají 4 řečníci a odpoledne 4 workwhopy. Těšit se můžete také na networking s našimi partnery a prezentujícími. Podívejte se na více informací a zaregistrujte se.

Těšíme se na vás!

Sledujte naše akce na platformě Meetup

Školení a webináře


Směrnice NIS2 a její dopad na kybernetický zákon

NIS2 a připravované změny národní legislativy kybernetické bezpečnosti

Cílem školení je poskytnout ucelený přehled o požadavcích směrnice NIS2 a o souvisejících změnách aktuálního regulatorního rámce kybernetické bezpečnosti, který v ČR reprezentuje zákon o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcí právní předpisy. V rámci školení se budeme podrobněji zabývat návrhem připravovaných změn zákona, dopadem na stávající povinné osoby, ale i dopadem na subjekty, které budou kybernetickým zákonem regulovány nově. Významnou část školení budeme věnovat jednotlivým povinnostem, které z nové regulace vyplývají.

Nejbližší termíny:

Lektoři:

Adam Kučínský

Martin Konečný

  • 14.12.2023 (čtvrtek) | ONLINE | 9:00 - 16:00

  • 24.1.2024 (středa) | ONLINE | 9:00 - 16:00