Soutěž

Propojení teorie a praxe v kybernetické bezpečnosti

V rámci našeho závazku k rozvoji a podpoře talentů v oblasti kybernetické bezpečnosti jsme hrdí, že můžeme představit naši novou iniciativu - soutěž, která propojuje studenty bezpečnostních oborů s firmami.

Cíl soutěže

Tato soutěž je navržena tak, aby umožnila studentům aplikovat teoretické znalosti v reálných podnikových situacích, zatímco firmy získají čerstvé perspektivy a inovativní řešení svých aktuálních bezpečnostních výzev.

Jak si to představujeme?

Níže uvedené milníky soutěže vám napoví, jak by měla soutěž probíhat.

 1. Zadání projektu

  • Firmy, které se přihlásí, definují svá zadání pro studenty - např. konkrétní bezpečnostní problémy nebo výzvy, které chtějí řešit. Součástí definice zadání je i stanovení odměny pro vítěze, tedy studenta s nejlepším zpracováním.

  • Jste zástupce firmy a chtěli byste se přihlásit mezi zadavatele? Registrujte své zadání níže.

 2. Registrace studentů

  • Jakmile dáme dohromady firmami definovaná zadání, zveřejníme je na této stránce. Studenti bezpečnostních oborů se následně přihlašují k řešení konkrétních zadání.

 3. Řešení zadání

  • Studenti mají stanovený čas na vypracování a představení svých řešení zadavatelské firmě.

 4. Prezentace řešení

  • Studenti osobně prezentují své návrhy zástupcům firmy.

 5. Hodnocení a odměny

  • Firma vybere nejlepší řešení a jeho autor získá předem stanovenou odměnu.

Role CyberSecurityPlatform.cz

Naše role by se dala rozdělit do následujících oblastí:

 1. Propojení účastníků

  • CyberSecurityPlatform.cz slouží jako most mezi studenty a firmami a orchestrátor soutěže.

 2. Podpora a propagace

  • Poskytujeme podporu v online prostředí naší komunitní platformy, kde mohou studenti konzultovat svá řešení a sdílet nápady.

  • Budeme propagovat soutěž na našich kanálech (a samozřejmě budeme rádi i za sdílení).

 3. Mediální pokrytí

  • Z finálového kola soutěže vytvoříme pro každé ze zadání video, článek a uspořádáme rozhovory se zadavateli a účastníky, které zveřejníme na našich platformách.

Význam soutěže

Tato iniciativa je více, než soutěž! Je to most mezi studenty a firmami, který poskytuje studentům jedinečnou příležitost naučit se, jak přenést teoretické znalosti do praxe, a firmám nabízí nové pohledy a řešení jejich bezpečnostních výzev.

Kde jsme?

Časté dotazy

Firmy

 1. Do kdy je možné firmu do soutěže registrovat?

  Rádi bychom registrace firem uzavřeli nejpozději koncem dubna 2024.

 2. Jaký je vhodný typ, případně adekvátní hodnota odměny pro nejlepšího ze studentů?

  Typ, ale i hodnota vypsané odměny, je výhradně v rukou zadavatelů z firem. Doporučujeme zohlednit náročnost zadání, potřebné vybavení (např. nástroje, licence, výpočetní výkon) a očekávaný přínos řešení pro zadavatele. Kromě finanční odměny se může jednat např. o vouchery, o možnost stáže, školení apod.

 3. Jak dlouho mají mít studenti na zpracování řešení?

  Stanovení termínu pro vypracování řešení si stanovuje sama firma.

 4. Je výsledek práce studentů zveřejněn?

  Běžně se zveřejněním studentských řešení nepočítáme. Pokud by ale byl zadavatel ochoten poskytnout řešení jako opensource, samozřejmě to možné je. Ve většině případů ale počítáme spíše s variantou, že mezi přihlášenými studenty a zadavatelem může být podepsáno NDA a specifická smlouva upravující práva na dané řešení.

 5. Můžeme se do soutěže přihlásit, i když nejsme partnerem platformy?

  Ano, do soutěže může své zadání přihlásit jakákoliv organizace.

 6. Co když nechceme, nebo nemůžeme zveřejnit úplné zadání?

  S tím není problém, stačí napsat zadání obecně, aby z něj bylo zřejmé, co se od studentů řešitelů očekává. Ostatní detaily mohou být komunikovány s přihlášenými studenty až po podpisu NDA.

 7. Jaká je participace CyberSecurityPlatform.cz v soutěži?

  My zajistíme propojení účastníků, tedy firem se studenty, kteří mají zájem řešit jejich stanovená zadání. V rámci podpory mohou studenti konzultovat svá řešení a sdílet nápady v prostředí online platformy. Dále zajistíme společnou propagaci a z jednotlivých finálových kol (prezentací studentských řešení) rádi vytvoříme pro každé ze zadání krátké video, článek a uspořádáme rozhovory se zadavateli a účastníky, které zveřejníme na našich platformách.

 8. Jaká je cena za účast firmy v soutěži?

  Účast v soutěži není zpoplatněna. V případech, kdy vám naše aktivity dávají smysl budeme rádi, když se stanete našimi partnery (zpoplatněné máme jen komerční registrace). Podmínkou účasti v soutěži to ale není. Pakliže byste nás chtěli finančně podpořit, založili jsme sbírku k této soutěži na Donio.cz - https://www.donio.cz/pribeh/18275

 9. Můžeme soutěž nějak finančně podpořit?

  Ano, můžete naši soutěž podpořit prostřednictvím sbírky na Donio.cz - https://www.donio.cz/pribeh/18275


Studenti

 1. Musím být student, abych se mohl(a) účastnit této soutěže?

  Ano, soutěž je určena pro studenty.

 2. Kde se mohu do soutěže přihlásit?

  Jakmile budou vypsána zadání z řad firem, k jednotlivým zadáním se budete moci přihlašovat na této stránce.

 3. Jaké jsou podmínky soutěže?

  Soutěž jiné, než zde popsané specifické podmínky nestanovuje. Specifické podmínky ale mohou být součástí zadání a jsou definované firmou, která stanovuje zadání.

Časté dotazy firem průběžně doplňujeme.

Registrace zadání firmy

Zapojte se - nyní HLEDÁME FIRMY

Nyní jsme ve fázi, kdy hledáme firmy, které nám definují zadání pro studenty. Jedinou podmínkou je, že zadání musí souviset s kybernetickou bezpečností.

Název firmy

Kontaktní osoba

Zadání

Popište prosím svá zadání tak, aby bylo zřejmé, co je cílem, co se od studentů, kteří se k vašemu projektu přihlásí, očekává.
Máte li nějaké požadavky na studenty, např. z hlediska jejich zaměření, min. dosaženého vzdělání, nutnost podepsání NDA atp., definujte je prosím zde.
Součástí vašeho zadání bude i odměna, která náleží tomu, jehož řešení se vám bude líbit nejvíce. Typ odměny je zcela na vás (může jít o nabídku stáže, finanční odměnu, voucher apod.).
Termín, kdy byste chtěli zveřejnit zadání a spustit tak registrace studentů
Termín, kdy byste si rádi nechali odprezentovat řešení svého zadání od studentů, kteří se k vašemu zadání přihlásí.