Zakladatelem a partnerem CyberSecurityPlatform.cz je Guardians.cz

GUARDIANS.cz

GUARDIANS.cz je tým nezávislých profesionálů, který se zabývá informační a kybernetickou bezpečností.

Mezi portfolio služeb GUARDIANS.cz patří zejména auditní, poradenské a konzultační služby v oblastech:

 • Kybernetický zákon

  • Zákon o kybernetické bezpečnosti a aplikace jeho požadavků do praxe.

 • NIS2

  • EU Směrnice NIS2, která se co nevidět promítne do českého kybernetického zákona přinese řadu změn. Ty způsobí také nárůst firem, které jej budou muset dodržovat. Tedy plnit požadovaná bezpečnostní opatření.

 • Řízení kontinuity činností

  • BCMS, BIA, DRP a další. Spousta zkratek za kterými se schovává systematický přístup, který je třeba správně uchopit.

 • Bezpečnostní školení

  • Bezpečnostní povědomí zaměstnanců, ale i top managementu. Organizace kyberbezpečnostních table-top cvičení ...

 • Manažer kybernetické bezpečnosti

  • Manažer KB je role požadovaná kybernetickým zákonem, která je odpovědná za řízení kybernetické bezpečnosti. Svým klientům zajišťujeme tuto roli formou služby, případně jim dočasně pomáháme s transferem agendy na (budoucí) interní zaměstnance.

 • Architekt kybernetické bezpečnosti

  • Architekt KB je role požadovaná kybernetickým zákonem odpovědná za bezpečnostní architekturu. Svým klientům zajišťujeme tuto roli formou služby, případně jim dočasně pomáháme s transferem agendy na (budoucí) interní zaměstnance.

 • Řízení rizik

  • Řízení rizik je klíčový proces z pohledu ISMS, ale i kybernetického zákona. My k němu nepřistupujeme pouze teoreticky, ale prakticky, aby v organizaci přinesl potřebnou přidanou hodnotu. V případě zájmu svým zákazníkům pomáháme i s nasazováním nejrůznějších podpůrných nástrojů pro řízení rizik.

 • Bezpečnostní monitoring, detekce incidentů a incident management

  • Pomůžeme vám s technologiemi a procesy v oblastech, jako jsou např. log management, SIEM, EDR, XDR, SOAR, IDS, IPS, ...

 • Bezpečnostní projekty

  • Zákazníkům poskytujeme i další relevantní poradenství a podporu při security projektech (např. ISMS implementace, soulad s cloudovými vyhláškami, připravy RFP na bezpečnostní technologie).

 • ISMS

  • Systém řízení bezpečnosti informací (ISMS) podle rodiny norem ISO/IEC 27k. Zajistíme vám implementaci ISMS, příp. i přípravu k certifikaci podle ISO/IEC 27001.

Více informací na: www.guardians.cz


Osobnosti v GUARDIANS.cz

Jakub Bittner

Jakub Bittner patří k seniornějším členům Guardians.cz týmu. V oboru se profesně pohybuje již od roku 2009, kdy nastoupil jako Linux system Administrator do Národního Bezpečnostního Úřadu, kde měl na starost rozvoj Linuxových serverů a desktopů. Po vzniku NÚKIB měl na starosti vybudování datového centra pro nový Úřad, do kterého následně nastoupil na pozici Cyber Security Analyst se zaměřením na síťovou analýzu a Linux. Po roce na Úřadě se rozhodl odejít do komerce a nastoupil do společnosti Red Hat jako Information Security Analyst. V Red Hatu dostal příležitost si ujasnit, které oblasti cyber security ho zajímají více a postupně se začal orientovat na bezpečnost systémů a infrastruktury a vybudoval vlastní tým, který se danou problematikou zabývá a nyní v Red Hatu zastává roli Manager, Security Infrastructure. V Guardians.cz se Jakub specializuje na bezpečnost cloudových služeb, Unix/Linux platforem a sítí.