Partneři CyberSecurityPlatform.cz - detail partnera

Faster CZ spol. s r.o.

Faster CZ poskytuje služby v segmentu kybernetické bezpečnosti v oblastech Risk Management & Compliance, řízení bezpečnosti IS a IT/OT infrastruktury a provozu SOC v režimu 24/7/365.

Do portfolia Faster CZ patří analytické, operační a dohledové činnosti v oblastech:

Identifikace, hodnocení a řízení rizik

 • Analyzujeme informační systémy, zpracováváme plány řízení rizik na základě provedených GAP analýz, přípravujeme a realizujeme audity kybernetické bezpečnosti

NIS2, DORA

 • Zpracováváme harmonogram implementace, identifikujeme shody procesů organizací a opatření v oblastech Security Governance & Security Operations, řídíme rizika dodavatelů.

Vzdělávání a školení

o Realizujeme workshopy kybernetické bezpečnosti pro management a zaměstnance, poskytujeme poradenství a profesní certifikace uživatelů i organizací

Security Operations

 • Výrazně zvyšujeme odolnost organizací využitím nástrojů pro aktivní řízení bezpečnosti.

 • Mapujeme bezpečnostní problémy, odhalujeme zranitelnosti a zaměřujeme se na pokročilé techniky zneužití automatizace, strojového učení či umělé inteligence útočníky

 • Identifikujeme bezpečnostní hrozby, rizika i zranitelnosti v architektuře IS s využitím simulovaných hackerských útoků včetně testů sociálním inženýrstvím, fyzickým průnikem do objektů a RED TEAM činností

 • Chráníme pevné i mobilní koncové stanice organizace před zneužitím aplikací a operačních systémů (SSL strip, mobile trojan, ransomware, url filtering, O-day vulnerability, ztráta zařízení, ad)

Security Management

 • Využíváme systémy ochrany dat pro eliminování kritického ohrožení činností firem v důsledku hackerského útoku, havárií a masivních výpadků zdrojů

 • Zajišťujeme zákazníkům zachování chodu s minimálními dopady na případné škody (ztrátu a kompromitaci dat, přerušení provozu, ohrožení reputace, finanční ztráty)

 • Řídíme hrozby a zranitelnosti síťových zdrojů a kritických decentralizovaných IT ekosystémů v prostředí virtuální privátní sítě VPN

 • Zajišťujeme připojení služeb pomocí SD-WAN, hloubkovou analýzu sítí, off-line zálohy mimo dosah útočníků a Anti DDoS ochranu

 • Chráníme kritické systémy organizací (finanční systémy, řízení výroby, atd.) a zabezpečujeme nepřetržitý přístup prostřednictvím High Availability technologií zajišťující vysokou dostupností serverů, dat a aplikací

 • Využíváme automatizované systémy pro zálohování serverů, pracovních stanic a datových úložišť různého typu s využitím prověřených zálohovacích technologií v oddělené a zabezpečené infrastruktuře v případě útoku na primární zdroj IT infrastruktury

 • Navrhujeme strategii a implementaci řešení nejvyšší úrovně zabezpečení sítě před komplexními i sofistikovanými DDoS útoky

Security Operations Center

 • Provozujeme vlastní SOC s více než desetiletou zkušeností

 • Zajišťujeme správu rizik síťového provozu spojeného se službami návrhu a realizace bezpečnosti síťových technologií v režimu 24/7/365

 • Kontinuálně monitorujeme síťovou architekturu sledováním stavu sítí prostřednictvím modulů Network Monitoring Tool s integrací nástrojů pro monitorování a správu bezpečnostních událostí

 • Bezpečnostní tým FASTER-CSIRT (CZ) je registrovaný evropským standardem Trusted Introducer Service pro zabezpečení a reakce na bezpečnostní incidenty