Partnerem CyberSecurityPlatform.cz je GORDIC CYBERSECURITY

GORDIC CYBERSECURITY

Jsme jednou z největších rodinných firem v Česku a patříme mezi přední tvůrce a dodavatele informačních systémů. Máme 30 let zkušeností, ale hledíme hlavně do budoucnosti. Právě proto podporujeme otevřená data, máme o třídu lepší digitální zabezpečení než většina konkurence a jsme vždy v souladu s českou legislativou. Zároveň stále nasloucháme našim zákazníkům a snažíme se jim vyjít vstříc.

Platforma KYBEZ

„Bezpečnost informací je existenční nutnost.“

V přiměřeném a efektivním rozsahu by ji měli vnímat a řešit nejenom organizace veřejné správy a firmy, jejich manažeři, ale i všechny rodiny a jednotlivci. Partneři projektu KYBEZ jsou jim v tom připraveni pomoci.

Současná společnost, masově produkující a využívající digitální informace, informační a komunikační technologie a zdroje, bude stále více ohrožena jejich úmyslným či neúmyslným zneužíváním. Hlavním posláním platformy KYBEZ je snaha o bezpečnější digitální prostor a kvalitní život v něm.

Nabídka firmy Gordic

Zabezpečíme vaší organizaci před vnějšími kybernetickými hrozbami i nesprávným nastavením systému a procesů. Dovedeme vám pomoci s řešením konkrétního požadavku i při komplexně uchopeném zabezpečení organizace – od prvotních analýz až po implementaci konkrétních řešení včetně metodické podpory.

Pomůžeme se zavedením požadavků NIS2. Díky našemu nejpoužívanějšímu nástroji CSA dokážete naplnit povinnosti nové směrnice včas a správně. V CSA zpracujete analýzu mnohem rychleji, přesněji a pohodlněji, než kdybyste zvolili klasické tabulkové a textové editory. Analýzu vedete v zabezpečeném online nástroji, kde máte data k dispozici 24/7. Veškeré informace lze snadno a rychle nahrát, změnit či stáhnout. Aplikace umožňuje celou řadu zajímavých a užitečných pohledů na zpracovávaná data. CSA neslouží pouze pro analýzu, nýbrž pro celkové procesní řízení kybernetické bezpečnosti. Nástroj ulehčí práci a ušetří čas i peníze manažerům kybernetické bezpečnosti, vedoucím ICT, analytikům, auditorům a dalším bezpečnostním odborníkům.


Osobnosti v Gordic

Ing. Michal Řezáč, MSc.

Michal Řezáč působí již od roku 2015 na pozici ředitele pro strategický rozvoj, v současnosti zastává také pozici ředitele sekce bezpečnosti a informačních technologií. Je jedním ze synů zakladatele firmy Gordic – Jaromíra Řezáče. Před nástupem do společnosti Gordic studoval na VUT v Brně a Nottingham Trent University, kde se seznámil s tématem kybernetické bezpečnosti. Tomuto námětu věnoval pozornost při tvorbě diplomových prací s názvy „Posouzení informačního systému firmy a návrh změn“ a „Aplikační podpora kybernetické bezpečnosti“. Právě tato tvorba stála za vznikem Platformy KYBEZ a vývojového týmu pro kybernetickou bezpečnost. Tyto projekty do dnešního dne rozvíjí. Se svým týmem vytvořil několik nástrojů pomáhající organizacím s pochopením a vyřešením kybernetické bezpečnosti a GDPR.

Ing. Vojtěch Hvězda

Je vedoucím týmu CyberSec, který od počátku vyvíjí platformu na řízení kybernetické bezpečnosti, analýzu rizik, online vzdělávání a analýzu procesů GDPR. Vojtěch má na starosti vedení obchodního i vývojového týmu. Disponuje certifikací ISMS ISO 270001 Lead Auditor, díky tomu ovládá práci se standardy norem ISO/IEC 2700x, ale také související legislativou – např. zákonem o kybernetické bezpečnosti.

Vojtěch se zabývá také osvětou o NIS2, evropské směrnici, která velmi brzy zavede nové povinnosti pro tisíce subjektů v ČR ohledně kybernetické bezpečnosti.