4-měsíční kurz k novému kybernetickému zákonu (červenec až říjen)

Již druhý běh našeho unikátního 4-měsíčního kurzu, který vám pomůže připravit se na novou regulaci kybernetické bezpečnosti vznikající na základě EU směrnice NIS2!

Můžete se těšit na více než 25 hodin obsahu + čas našich lektorů, který vám věnují na online konzultacích a osobních setkáních.

Pohybujete v oblasti kybernetické a informační bezpečnosti a ...

 • dopadne na vás nový kybernetický zákon?

 • na vaše zákazníky nově dopadne kybernetický zákon?

 • jste významným dodavatelem pro budoucí regulované služby?

 • chcete odolat obchodnímu tlaku "NIS2 fantomů"?

 • vnímáte obchodní příležitost v buzzwordu "NIS2", ale nechcete se stát NIS2 fantomem?

 • dodáváte nebo spravujete produkty a služby pro budoucí regulované služby?

 • pracujete na NIS2 / nZKB gap analýze a chcete vědět, jak ji dělat efektivně a pomocí moderních nástrojů, vč. AI?

 • musíte se postarat o shodu vaší organizace s kyberbezpečnostní regulací, ale hodilo by se vám vhodné školení, které vám dá odpovědi na vaše otázky?

Jestliže jste alespoň na jednu z otázek odpověděli kladně, pak je náš unikátní kurz určený právě pro vás!

nZKB kurz je navržen speciálně pro vedoucí pracovníky v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti, manažery, architekty a auditory kybernetické bezpečnosti, právníky, garanty aktiv, konzultanty a další relevantní bezpečnostní role.

Tento kurz je vaším průvodcem k porozumění a efektivnímu uplatnění zásad a požadavků kybernetického zákona a nejvíce jej ocení zástupci firem, pro které je kybernetický zákon novinkou a kteří se chtějí na požadavky nového kybernetického zákona průběžně připravovat.

Co vás v rámci kurzu čeká

 • HYBRIDNÍ FORMA VÝUKY

  • Online obsah (přibližně 25 hodin obsahu) + online & živá setkání s lektory (přibližně 10 hodin strávených společně s lektory).

  • Bonusový obsah (doporučený obsah, úkoly, apod.).

 • INTERAKTIVNÍ ONLINE PLATFORMA

  • Studium kdykoliv a odkudkoliv. Diskuse s lektory a ostatními účastníky, sdílení zkušeností.

 • DYNAMICKÝ OBSAH

  • Nové materiály každý měsíc po dobu 4 měsíců.

  • Dostupnost materiálů kurzu ještě 2 měsíce po jeho skončení.

  • Informace, které byste sami hledali v různých zdrojích u nás na jednom místě!

 • PRAVIDELNÉ ONLINE KONZULTACE

  • Každý měsíc konzultace s lektory.

Cíl kurzu

 • Pomoci s včasnou přípravou na novou regulaci.

 • Poskytnout ucelené informace o novém kybernetickém zákoně a informace potřebné pro správné zavádění požadavků nového kybernetického zákona.

 • Usnadnit získání kvalifikace osobám zastávajícím jednotlivé zákonem požadované bezpečnostní role.

 • Pomoci ušetřit náklady spojené s implementací požadavků zákona.

 • Ušetřit vám čas spojený s hledáním souvislostí.

 • Vtáhnout vás do naší komunity a do spolupráce s ostatními účastníky kurzu.

Forma kurzu

Kurz je časově rozložen na 4 měsíce a obsahově rozdělen na jednotlivé dílčí sekce, které budou účastníkům kurzu zveřejňovány postupně, vždy v pravidelných intervalech. Jeho forma je hybridní, to znamená, že:

 • V prostředí online platformy budete moci diskutovat s ostatními účastníky kurzu a s lektory. Poslouží k tomu uzavřená skupina stejně zaměřených odborníků. Budete zde moci klást případné dotazy, které budou postupně odpovídány v průběhu kurzu nebo na online konzultacích. Pozn.: Jako online platforma bude využito prostředí naší komunitní platformy - Community.CyberSecurityPlatform.cz.

 • Každý měsíc vám bude zveřejněn nový obsah (prezentace a video/audio) + doporučené další zdroje.

 • Studovat budete vlastním tempem a jen v době, kdy na to máte čas a chuť. Video/audio obsah si můžete pouštět dle svých časových možností. Kvůli kurzu si nemusíte přeorganizovávat kalendář – studujete tehdy, kdy se vám to hodí.

 • Jednou měsíčně proběhnou konzultace s lektory (z toho 2 osobně, 2 online, obnline konzultace budou nahrávány a zpřístupněny účastníkům kurzu, např. i těm, kteří se na konzultaci nemohli dostavit)

 • V průběhu kurzu nás čekají 2 živá setkání (v Brně a v Praze), kde bude prostor podrobněji diskutovat daná témata nejen s lektory ale i s ostatními účastníky.

 • V závěru kurzu nás čeká závěrečné vyhodnocení a úspěšní účastníci získají certifikát o absolvování kurzu.

Pohled do zákulisí

Náš kurz vzniká tak nějak kontinuálně s tím, jak se vyvýjí průběh samotného schvalovacího procesu nZKB a také v závislosti na dotazech našich účastníků. Původní naše odhady byly takové, že připravíme cca 16 hodin obsahu, ale ve finále u zeleného plátna a nahrávací techniky trávíme času více. Nyní jsme na 25 hodinách online obsahu!

Alternativy kurzu

Že jsou 4 měsíce dlouhá doba? Že máte zájem jen o část regulace nebo pouze o oblast bezpečnostních opatření?

Pak pro vás máme doboru zprávu! Můžete si zvolit naši "light" alternativu, která spočívá v okamžitém přístupu k online obsahu, který jsme záměrně rozděli na 2 samostatné balíčky.

Nový kyberzákon online:
Regulace

Okamžitý přístup k online obsahu, kteý je zaměřený na regulaci. Jedná se o 1. část obsahu 4-měsíčního kurzu, bez osobních setkání a online konzultací s lektory.

Cena: 6.000 Kč

Nový kyberzákon online:
Bezpečnostní opatření

Okamžitý přístup k online obsahu, kteý je zaměřený na bezpečnostní opatření. Jedná se o 2. část obsahu 4-měsíčního kurzu, bez osobních setkání a online konzultací s lektory.

Cena: 6.000 Kč

Již brzy!

Obsah 4-měsíčního kurzu

Červenec

 • Představení kurzu

 • Představení prostředí

 • Úvod do problematiky kybernetické bezpečnosti

 • EU Směrnice NIS2

 • Návrh nového českého zákona o kybernetické bezpečnosti

 • Regulované organizace a jejich určení

 • Regulované služby a jejich poskytovatelé

 • Vyhláška o regulovaných službách

 • Registrace a zápis regulované služby a poskytovatele

 • Principy stanovení rozsahu podle nZKB a gap analýzy

 • Režimy regulace, nižší a vyšší režim + povinnosti (povinnosti podle režimu, povinnost stanovení rozsahu, povinnost hlášení incidentů)

 • Osobní setkání s lektory + konzultace + networking (Brno)

Srpen

 • Zvláštní ustanovení o povinnostech digitálů a oznamovací povinnost

 • Specifické národní instituty (Mechanismus prověřování dodavatelského řetězce

  zajištění dostupnosti strategicky významné služby)

 • Protiopatření

 • Přechodná ustanovení + související regulace (GDPR, CER a DORA )

 • Další nástroje zajišťování kybernetické bezpečnosti

 • Další ustanovení - Součinnost

 • Kontrola regulátora a jak se na ni připravit

 • Sankce

 • Regulace cloud computingu ve veřejné správě a bezpečnostní požadavky na dodavatele cloudových služeb

 • Certifikace kybernetické bezpečnosti (Cyber Security Act, Cyber Resilience Act)

 • Online konzultace s lektory

Září

 • Požadovaná bezpečnostní opatření pro nižší režim regulace

 • Požadovaná bezpečnostní opatření pro vyšší režim regulace intro

 • Vyšší režim regulace - bezpečnostní opatření 1. část

  • ukázky

  • bonusové rozhovory

 • Online konzultace s lektory

Říjen

 • Vyšší režim regulace - bezpečnostní opatření 2. část

  • ukázky

  • bonusové rozhovory

 • Závěrečné vyhodnocení, osobní setkání s lektory + konzultace + networking (Praha)

Lektoři

Na každém kurzu je klíčový lektor, my jsme si nechali opravdu záležet na tom, aby naši lektoři byli pro tento kurz opravdu relevantní a věříme, že po absolvování kurzu nám dáte za pravdu. Kurzem vás postupně provedou zkušení lektoři s praxí z NÚKIB, i mimo něj.

Přihlásit se do kurzu

Přihlášku prosím vyplňujte za účastníka kurzu. Pokud si přejete přihlásit více účastníků, nebo máte specifické požadavky, kontaktujte nás prosím emailem na info@cybersecurityplatform.cz.

Jméno účastníka kurzu
Příjmení účastníka kurzu
Telefon na účastníka kurzu
Sem můžete vložit svůj slevový kód. Toto pole neslouží na poznámky – pokud máte specifické požadavky, kontaktujte nás prosím emailem.

Cena kurzu

16.000 Kč
bez DPH

Na základě vaší registrace obdržíte proforma fakturu, po její úhradě pak přístup do online prostředí kurzu.