Partnerem CyberSecurityPlatform.cz je SEDLAKOVA LEGAL

SEDLAKOVA LEGAL

Jsme advokátní kancelář, která se zaměřuje na právo a na nové technologie. Ať už jsou klienti výrobní společnosti, vývojáři, startupy, jsme tady pro všechny jejich technologické výzvy. Oblast kybernetické bezpečnosti je tak jednou z důležitých částí našich služeb. Pomáháme s implementací technických a organizačních opatření, ať už dle regulace GDPR, tak i s přípravou na nově příchozí regulace, zejména NIS 2 a nově připravovaného zákona o kybernetické bezpečnosti.

S čím vám pomůžeme?

Analýza regulovaných služeb a dopadů NIS 2

Nevíte, zda na vás kybernetická bezpečnost dopadá? Zda budete tzv. poskytovatelem regulované služby dle nově připravovaného zákona o kybernetické bezpečnosti? Jeden z procesů, kterým si budete muset projít, je proces samoidentifikace a určení, které vámi poskytované služby budou regulovány. Nemusíte se ale bát, s celou identifikací vám pomůžeme, určíme, v jakém rozsahu na vás kybernetická bezpečnost dopadá a jak máte plnit všechna práva a povinnosti.

Analýza připravenosti na nový zákon o kybernetické bezpečnosti

Zjistit, jak je organizace připravena na nová pravidla kybernetické bezpečnosti určitě není jednorázová záležitost. Znamená určit tzv. Stanovený rozsah, identifikovat aktiva, posoudit hrozby a rizika. Na tuto oblast však nejsme sami. Společně s partnery v rámci Cybersecurityplatform vám pomůžeme provést analýzu připravenosti vaší organizace.

Bezpečnostní dokumentace

Potřebujete prokázat, že fungujete v souladu s bezpečnostními požadavky? Připravíme a zrevidujeme pro vás dokumentaci, která je k tomu potřebná, a postaráme se o nastavení procesů, díky kterým i vaši zaměstnanci pochopí, jak se mají v určitých situacích chovat. To vše ve spolupráci s partnery v rámci Cybersecurityplatform.

Řízení dodavatelů

NIS 2 a připravovaný zákon o kybernetické bezpečnosti klade ještě větší důraz na zabezpečení a řízení dodavatelských služeb. Víte, co musí splňovat vaši dodavatelé z pohledu kyberbezpečnosti a zda smlouvy, které jim předkládáte jsou v souladu s předpisy? Nastavíme vám interní pravidla, včetně checklistu bezpečnostních opatření, pro hodnocení vašich dodavatelů a společně se podíváme i na správnost smluv.

Zapsání do seznamu cloud computingu

Zajímají vás spíše otázky spojené s cloud computingem v oblasti veřejné správy? Orgány veřejné správy totiž mohou od 1. 1. 2023 odebírat cloudové služby pouze od firem zapsaných na specificky vytvořeném seznamu. Zajistíme vše potřebné k zápisu vaší organizace do katalogu cloud computingu.

Více informací na: www.sedlakovalegal.cz


Osobnosti v SEDLAKOVA LEGAL

Jiří Hradský

Jiří je advokátem a společníkem advokátní kanceláře SEDLAKOVA LEGAL. Věnuje se kybernetické bezpečnosti, ochraně osobních údajů, právu v e-commerce a marketingu a dalším oblastem, kde se prolíná ochrana soukromí s technologiemi. Pravidelně přednáší o tématu práva a ochrany dat. Jeho přístup je velmi neformální a za svůj způsob komunikace byl v roce 2022 zařazen mezi finalisty ocenění právních inovátorů Deloitte Legal Disruptors Awards.

Ondřej Hlušička

Ondřeje jeho 10letá praxe v advokacii dovedla až ke kybernetické bezpečnosti, které se věnoval na Ministerstvu obrany jako specialista a auditor. Nyní ve stejné oblasti působí i v SEDLAKOVA LEGAL, kde se mimo kyberbezpečnost zabývá především oborem softwarového práva.